Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
12.05.2016 22:05 - Пенсионният ГАМБИТ с ПАРИТЕ за ВТОРА пенсия?!
Автор: stefanasenov Категория: Бизнес   
Прочетен: 1728 Коментари: 3 Гласове:
13

Последна промяна: 22.05.2016 16:48

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
            Капиталовата част от осигурителната система засяга приблизително 4,2 млн. българи родени след 1959 г., които имат акумулирани /събрани средства по лични партиди/ за близо 9 млрд. лв. По груби сметки около 20% от тази сума е АКУМУЛИРАНА от постигната ДОХОДНОСТ от инвестираните средства по партидите.             Приемането на Законa за социално подпомагане през далечната 1998 г. /обн. ДВ, бр. 56 от 19.05.1998 г./ можем да приемем за начало на съвременната нормативна база.  Той отменя Указа за общественото подпомагане /обн., изв. бр. 77 от 1951 г./.             През 1999 г. от НС се приема Кодекс за задължително обществено осигуряване,който от 2003 г. вече се казва Кодекс за социално осигуряване /КСО/             По препоръка на Световната банка през 2000 г. в България се променя модела на социалното осигуряване, който до онзи момент е солидарен /разходопокривен/. Въвежда се капиталов елемент /с лични партиди, наследяемост, доходност и т.н./, чрез втори стълб с Допълнително задължително пенсионно осигуряване  /Универсални пенсионни фондове/УПФ/, трети стълб с Допълнително доброволно пенсионно осигуряване /Доброволни пенсионни фондове/ДПФ/, както и възможност за Професионални пенсионни фондове /ППФ/. Така осигурителната система се превърна в смесена, солидарно - капиталова.               Реформата се наложи като опит за ограничаване на последиците от влошаващата се демографска структура на населението и нейното отражение върху Държавното обществено осигуряване /ДОО/. А именно хроничния дефицит в НОИ, които е милиарди лева на година и се покрива от правителството с приходи от данъци. Не на последно място и като мярка работещите да бъдат стимулирани да се осигуряват на реалните си доходи.               Важно е да се отбележи, че новия тристълбов модел на социално осигуряване имаше за цел НЕ да противопоставя солидарния с капиталов модел, а да ИЗГРАДИ система която да се ДОПЪЛВА и НАДГРАЖДА. Ако държавата, чрез НОИ трябва да осигури заместващ доход във вид на пенсия в размер на 80% от възнаграждението върху което сте се осигурявали /което НЕ се случва?!/, то с въвеждането на втория стълб около 72% от общата ви задължителна вноска отива в НОИ, а приблизително 28% от вноската под формата на ДЗПО в УПФ. В такъв процент трябва да получавате и две пенсии от НОИ и УПФ. Системата позволява ако използвате и третия стълб, доброволното допълнително осигуряване, процента на заместване да мине и 80%.
          Коректно би било да ОТЧЕТЕМ и факта, че от 2002 г. до края на 2015 г. ПОД са ИЗПЛАТИЛИ близо 800 млн. ПЕНСИИ на осигурените и наследниците им, а на НОИ и ДЪРЖАВАТА са ПРЕВЕДЕНИ приблизително 410 млн. лв. /от които около 300 млн. лв. за категориините работници/ и общата СУМА става близо 1,2 млрд. лв.
            За да излезе сметката при НОИ процентът, който се отделя от БВП на страната за пенсии трябва да бъде по-малък от 10%, а при втория и третия стълб средногодишната доходност трябва да бие по нарастване средния осигурителен доход на страната /СОДС/.                   Сравнителна таблица между солидарен и капиталов модел:
  Показател   Солидарен   Капиталов
Същност Липсват лични партиди, доходност и наследяемост. В някои случаи вдовец/ица има право на 25% от пенсията на починалия партньор. При системен дефицит и демографски срив, пенсии се изплащат с трансфери от държавния бюджет. Парите се акумулират по лични партиди. Те са наследяеми и носят доходност. НЕ подлежат на санкции и/или конфискуване!
Данъци Не се дължат данъци върху пенсията. Не се дължат данъци върху пенсията. Изключение прави ако се изтегли предварително партидата от ДПФ. При осигуряване в ДПФ се ползва данъчна преференция до 10% от годишния доход.
Получаване До 12 м. преди получаване на право със съответното намаление на пенсията. До 5 г. по-рано от получаване право на пенсия. Първите осигурени ще могат да се възползват още от края на 2016 г.
Политически риск Има. Пример са постоянните промени, вкл. на възраст и условия за получаване, таван на пенсии и т.н. По-скоро не, с изключение на риска от национализация.
Ефект от вноските Имат характер на скрит данък върху труда. Имат спестовен характер.
Ефект за икономиката Резултатът е отрицателен. Бюджетни приходи събрани под формата на данъци вместо да се използват за инвестиции, здравеопазване, култура, образование и др. се насочват за изплащане на пенсии. Има положителен ефект. Средствата в личните партиди освен в качеството им на спестявания за осигурения и наследниците му се инвестират обратно в икономиката и фондовия пазар.
                КСО е променян многократно през годините, но аз ще се спра на последнияпроект за промени на Кодекса за социално осигуряване /КСО/, качен на 22 април 2016 г. /петък вечер/ на сайта на Министерство на финансите /МФ/ за обсъждане. v     § 36. В чл. 131 се правят следните изменения и допълнения:             "1. Алинея 1 се изменя така:             „(1) Размерът на пенсията се определя по реда на чл. 169 въз основа на средствата от индивидуалната партида, които се прехвърлят в техническите резерви. Размерът на средствата по индивидуалната партида се формира в зависимост от направените вноски и другите постъпили средства, доходите от тяхното инвестиране и събраните такси и удръжки.”             Проблемът идва от самата формулировка, че индивидуалната партида се прехвърля в техническите резерви?! Тази формулировка на първо четене навява мисълта, че личната партида престава да е такава, а събраните пари стават част от общите резерви на фонда. При тази хипотеза се променя целия заложен смисъл в капиталовата част от пенсионната система и я видоизменя по-скоро към солидарна. Следователно ако работещ почине преди право на пенсия, наследниците му ще имат право да наследят партидата. НО почине ли като пенсионер парите ще отиват за покриване пожизнените пенсии на други пенсионери с недостигащи партиди, а наследниците няма да имат права?! Тази възможност е нонсенс за капиталова система. Нейната логика е всеки да се възползва от това за което е допринесъл и внесъл, заедно с постигнатата доходност. Следователно един осигурен НЕ може да носи риска за недостигащи средства по партидата на друг, това е характерно само за разходопокривна система!             От друга страна това личната партида да отиде в техническите резерви на фонда е напълно логично и никъде НЕ е казано, че тя трябва да изчезне! Отново опираме до неточни формулировки и тълкувания?             Недоброжелатели могат да тълкуват текста и че партидите ще отидат в техническите резерви на НОИ?             За да бъдем коректни в предложението съществува възможност само част от партидата да отиде в общи пул, а друга да остане по лична сметка, но заложените критерии са доста високи. А именно: "при условие че частта от средствата, предназначени за пенсия, позволява отпускането й в размер най-малко равен на размера на социалната пенсия за старост с цел да се осигури получаването на един минимален законово регламентиран пожизнен доход".      v     § 39. В чл. 139 ал. 1 се изменя така:             „(1) Осигуряването в универсален пенсионен фонд дава право на:             1.         допълнителна пожизнена пенсия за старост"               Всеки осигурен в УПФ и ДПФ трябва да има право да избере: Ш     дали да получава пожизнена пенсия; Ш     дали да получи срочна пенсия; Ш     дали да изтегли средствата на куп; Ш     дали да изтегли част от средствата на куп, а останалите под формата на пенсия.  v     § 51. Член 167 се изменя така:             „Право на допълнителна пожизнена пенсия за старост             2) По желание на осигуреното лице може да му бъде отпусната допълнителна пожизнена пенсия за старост една година преди то да навърши възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1, при условие че натрупаните средства по индивидуалната му партида позволяват отпускане на такава пенсия в размер не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1."               Забелязваме рестрикция на правото да се получава предварително пенсия от УПФ, само месеци преди настъпване на срока в който първите българи биха могли да се възползват. Той се намалява от 5 на 1 г.?! Обосновка отново липсва.   v     § 53. Създава се чл. 168а:             „Упражняване на права             (2) Предвидените в този дял пенсии се изплащат по избор на осигуреното лице от:             1. пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето е осигурено, или от друго пенсионноосигурително дружество, при условие че съответното дружество има право да извършва дейност по чл.122, ал.3;             2. животозастраховател, който предлага изплащане на пожизнени пенсии, съответно на срочни пенсии с гарантиран размер."             С даването право на животозастрахователи да изплащат пенсии се нарушава конкурентността. Това е така, защото след като се дава избор при плащането на пенсии, то трябва да има такъв и при инвестирането на средствата.  Не е логично едно пенсионно дружество да стопанисва, управлява, инвестира средства и на етапа на изплащане те да се прехвърлят на застраховател.    v     Увеличение на осигурителната вноска с 2%               Притеснително е, че в тригодишната бюджетна прогноза на МФ се предвижда увеличението две години поред с по 1% на вноската, която е за НОИ.  Това противоречи на логиката на пенсионната система, тъй като бе предвидено с 2% да се увеличи вноската към УПФ, с цел увеличаване тежестtа на капиталовата част. По този начин се променя и първоначалния алгоритъм на заместващата част на дохода от НОИ и УПФ.             Конспиративния начин на внасяне на проекта за промени в КСО от МФ, липсата на предварително обсъждане и краткия срок съвпадащ с празниците създава повече въпроси, отколкото да дава отговори? Ситуацията се усложнява допълнително от незатихналите страсти около даването или не право на работещите да прехвърлят личните си партиди от ПОК в НОИ и обратно, за избора или липсата на избор на младите постъпващи за първи път на работа и т.н. Няма логично обяснение и защо не бе изчакано да минат първо стрес тестовете на пенсионните компании и според резултатите да се предлагат законодателни промени?! На фона на заложения пореден бюджетен дефицит и незначителен икономически ръст, се създава ненужно шум в системата, която води до несигурност в хората?             Несигурността води само до едно. Загуба на доверие и компрометиране на пенсионната и осигурителната система. Което логично може да доведе до увеличение на сивата икономика и намаляване на данъчно осигурителните приходи в бюджета. Не на последно място подобни промени влияят и на оценката за сигурност и предвидимост за частния капитал в България. Което пък корелира директно и с преките чужди инвестиции в икономиката.

        Крайно време е имащите право на законодателна инициатива, преди да внасят законопроекти за изменение на нормативната база да СПАЗЯТ закона и да направят ОЦЕНКА на ВЪЗДЕЙСТВИЕТО му!

      Оставащия горчив привкус и съмнение, че правителството е вперило поглед в частните партиди, за да запуши моментно фискални дупки не дава възможност да се обърне внимание на положителните предложения за промени.
  v      Такива има: Ш      Прецизират се и допълват текстовете за свързаност. Това е много сериозен проблем тъй като от години има сериозни опасения за инвестиции на ПОД в свързани компании; Ш      Дава се възможност на КФН да прави оценка не само на целия портфейл но и на отделни инвестиции; Ш      Дава се възможност на фондовете да участват на IPO; Ш      Увеличават се изискванията за управляващите дружествата; Ш      Пенсионните компании вече ще се управляват от двама директори, като те няма да имат право да работят друго; Ш      В СД, УС и НЗ вече поне 1/3 ще трябва да бъдат независими членове; Ш      Увеличават се изискванията и към акционерите на пенсионните фондове. За придобиване над 20, 33 и 50% от акциите ще трябва изрично разрешение от КФН. При достигане или увеличение на прага от 1% ЦД и акционера ще трябва да уведомяват КФН; Ш      Увеличават се изискванията за капитала на компаниите, като се регламентират и по-ясно възможностите за инвестициите им; Ш      Въвежда се разграничение между ПОК на такива, които само ще натрупват и управляват средства и такива, които ще изплащат. Съответно и изискванията за капитала им ще бъдат различни. От друга страна е спорно дали трябва да се прелицензират?; Ш      Дава се възможност еднократно или разсрочено изплащане на средствата, натрупани по индивидуалната партида или на част от тях при трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто. До сега имаше възможност само за изплащане на до 50% от средствата; Ш      В интерес на осигурения е и промяната, която му дава право при размер на пенсията до 40 на сто /беше 20%/ от социалната пенсия за старост, да избере дали сумата да се изплати наведнъж или разсрочено при придобиване на правото. От друга страна се дават изключителни права на КФН за отнемане на лиценз дори при едно нарушение, което също не може да се тълкува еднозначно?! Г-н Горанов в качеството си на финансов министър има пълното право на подобни законодателни инициативи. Друг е въпроса, че според мен трябваше да са съгласувани със социалния министър в оставка г-н Калфин, работодатели, синдикати и т.н. Прав е, че нормативната база не е разработена подробно за начина на изплащане на пенсиите, а времето наближава.   v      Резервите на пенсионноосигурителните дружества според КСО             "Чл. 192. (1) Пенсионноосигурителното дружество задължително създава общи резерви по реда на Търговския закон."                          Според "СБОРЕН БАЛАНС НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА" те разполагат с резерви за 5,160 млн. лв. и специализирани резерви за 91,252 млн. лв.       (2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., доп., бр. 67 от 2003 г.) Пенсионноосигурителното дружество, което управлява универсален пенсионен фонд, задължително създава пенсионен резерв по ред, определен с наредба на комисията."             Към момента пенсионните дружества нямат пенсионни резерви за бъдещите получатели на пожизнени пенсии, защото закона не го изисква. Материята е разработена в Наредба № 19 от 8 декември 2004 г. за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Според Чл. 7. "Всяко пенсионноосигурително дружество създава съответен пенсионен резерв и започва да изчислява размера му по реда на чл.6 от началото на годината, следваща годината на отпускане на първата пожизнена пенсия."             (3) С пенсионния резерв се покрива изплащането на пенсиите на лицата, преживели по- дълго от предварителните актюерски разчети.                С други думи място за паника няма. Има достатъчно време при политическа воля и диалог, законодателството да бъде допълнено и прецизирано по най-добрия начин! v     Набиват се на очи някои пропуски в предложенията за промени в КСО.Предложения, които се обсъждат отдавна, както в обществото така и в професионалната общност: Ш     Създаването на гаранционен фонд към ПОК. Подобен фонд ще повиши доверието в системата и ще бъде буфер при сътресения в някой фонд; Ш     Създаване на мулти фондове. Идеята е, чрез тях осигурения да има право да избере риска при управление на средствата му: консервативно /ниско рисково/, балансирано и високодоходно /високо рисково/. Ш     За съжаление освен закъсняло въвеждането им, те няма да са достатъчни за да може доходността на фондовете да не изостава от СОДС, да компенсират инфлацията и да осигурят доход достатъчен за % заместваща функция вменен по закон. Това е така, защото законодателството е изключително рестриктивно и инвестициите във високодоходни /високорискови/ книжа е ограничено до около 20%. Ш     Законодателят трябва сериозно да обмисли възможността за въвеждане /според желанието и възрастта на осигурения/ и възможности за по-голям риск, респективно по-голяма доходност. Ш     За сметка на това при приближаване момента за изплащане на пенсия, управлението трябва да става все по-консервативно; Ш     Разширяване на полето на инвестиции на дружествата. С изключение на въведената възможност за участие на IPO, има дори намаление. Забранява се инвестирането в имоти, освен чрез АДСИЦ.   Считам, че би било оптимално да се разреши инвестиции в стратегическа инфраструктура /магистрали, тунели, мостове/, енергетика /АЕЦ и др./ и т.н. При това не само в България но и на територията на ЕС и ЕИП. Подобни възможности ще позволят да се инвестират нискорисково средствата в икономиката на България, да се създадат работни места, да се увеличат приходите в бюджета, да се подкрепи БВП, а от друга страна ПОК да получават сигурни и предвидими приходи.             Материалът има аналитичен характер и не представлява препоръка за взимане на инвестиционно решение!  


Тагове:   общи,   наследство,   наследници,   осигуровки,   баланс,   МФ,   данък,   прогноза,   бюджет,   реформа,   доходност,   НОИ,   пенсионна система,   Министерство на финансите,   капиталов,   министерство на социалните грижи,   Владислав Горанов,   закон,   БВП,   проект,   демография,   инвестиции,   Право,   промени,   пенсионен фонд,   КФН,   пенсия,   пенсии,   Ивайло Калфин,   ПОД,   резерви,   партиди,   отрицателен прираст,   СВЕТОВНА БАНКА СБ,   Кодекс за социално осигуряване,   застрахователни компании,   брутен вътрешен продукт,   възраст за пенсия,   прираст на населението,   безсрочна,   сива икономика в България,   среден осигурителен доход,   дпф,   КСО,   възраст за пенсиониране,   УПФ,   ПОК,   универсален пенсионен фонд,   втори стълб,   кфн и застрахователния надзор,   спестовен продукт,   лични вноски,   изплащане пенсии,   разходопокривен,   солидарен,   доброволен пенсионен фонд,   професионален пенсионен фонд,   наследяемост,   трети стълб,   АДДПО,   кодекс за обществено осигуряване,   Комисия по финансов надзор,   застрахователни фондове,   пожизнена,   срочна,   технически резерви,   пенсионни резерви,   пожизнена пенсия,   содс,


Гласувай:
13
01. stefanasenov - Нзависими външни експерти за преглед на пенсионните фонодве и застрахователните компании
16.05.2016 18:02
КФН определи независимите външни експерти за преглед на пенсионните фонодве и застрахователните компании:
http://www.infostock/infostock/control/bse/news/75399-kfn-opredeli-nezavisimite-vanshni-eksperti-za-pregled-na-pensionnite-fonodve-i-zastrahovatelnite-kompanii
цитирай
2. zaw12929 - Сериозен анализ, нужна информа...
19.05.2016 18:01
Сериозен анализ, нужна информация. Поздрави!!
цитирай
3. stefanasenov - Здравей,
19.05.2016 18:39
zaw12929 написа:
Сериозен анализ, нужна информация. Поздрави!!


Опитах се безпристрастно да анализирам ситуацията и промените.
Все пак става дума за повече от 4,4 млн. българи, акумулирали във фондовете повече от 9 млрд. лв. по лични партиди.

Поздрави! :)
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: stefanasenov
Категория: Бизнес
Прочетен: 704172
Постинги: 207
Коментари: 1295
Гласове: 6738
Календар
«  Октомври, 2018  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Блогрол